Blog

Je eerste loonfiche ontcijferen: een handig overzicht

Het is zover: je hebt eindelijk je eerste job te pakken. Goed nieuws voor je bankrekening! Maar wat betekenen al die termen op je loonbrief? En staat alles er wel op? Wij gidsen je door je loonfiche.

Je loonfiche ontcijferd: brutoloon als basis

Je brutoloon is de basis van je loonfiche. Het bestaat uit verschillende onderdelen:

  • loon voor normale prestaties
  • loon voor betaalde afwezigheden (bijvoorbeeld vakanties en feestdagen, ziekte- en inhaalrustdagen, …)
  • vergoedingen voor overuren
  • premies of bonussen
  • voordelen in natura
  • commissieloon
  • verbrekingsvergoeding bij ontslag

Je loonfiche ontcijferd: RSZ-bijdrage

Van je brutoloon snoept de Rijksdienst Sociale Zekerheid nog een bijdrage af. Die RSZ-bijdrage betaal je om werkloosheid en pensioen, ziekteverzekering en kinderbijslag, … te ondersteunen in ons land.

Zie je ‘werkbonus’ staan? Dan betaal je minder bijdragen aan de sociale zekerheid. Je houdt daardoor netto meer over. Naarmate je meer verdient, verkleint die bonus.

Je brutoloon min de RSZ-bijdragen is je belastbaar loon.

Je loonfiche ontcijferd: belastbaar loon

Je belastbaar loon is dus wat je overhoudt van je brutoloon na aftrek van de RSZ-bijdragen. Soms worden er bij dat belastbaar loon nog elementen opgeteld die vrijgesteld zijn van RSZ. Voorbeelden? Dubbel en aanvullend vakantiegeld, gewaarborgd loon bij ziekte en ongeval, terugbetaling van openbaar vervoer (sociaal abonnement), enzovoort.

Je eerste loonfiche ontcijferen: een handig overzicht

Je loonfiche ontcijferd: bedrijfsvoorheffing

Van je belastbaar loon houdt de fiscus nog een bedrijfsvoorheffing af. Hoeveel juist? Dat is afhankelijk van het loon dat je krijgt, je burgerlijke staat en gezinssituatie.

Let op: de bedrijfsvoorheffing is een voorschot op je belastingen. De definitieve afrekening is gebaseerd op je belastingaangifte. Ging er vooraf te veel van je loon af? Dan heb je nog geld te goed van de fiscus.

Je loonfiche ontcijferd: nettoloon

Trok je de RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing af van je brutoloon? Dan kom je uit bij je nettoloon. Of toch bijna. Want de kans bestaat dat je werkgever zelf nog een aantal inhoudingen moet doen.

Krijg je bijvoorbeeld maaltijdcheques? Dan moet je als werknemer minimaal 1,09 euro betalen per cheque. Ook andere extralegale voordelen zoals een laptop of bedrijfswagen zitten verrekend in je loon.

Ontvang carrièretips in je mailbox