Blog

Werknemer succesvol re-integreren na burn-out? Zo pak je het aan

Is een werknemer die een tijdje thuiszat met een burn-out klaar om opnieuw te werken? Dan doe je er het best alles aan om de re-integratie zo vlot en comfortabel mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk wil je als werkgever snel weer ten volle kunnen rekenen op je werkkracht, maar op zo’n moment staat de fysieke en mentale gezondheid voorop. Lees hier hoe je een medewerker succesvol laat re-integreren na een burn-out.

1. Blijf open communiceren

Al tijdens de afwezigheid wordt de basis gelegd voor een geslaagde re-integratie. Want ook als je werknemer een hele poos uit is, blijft hij of zij natuurlijk deel van je organisatie. Neem daarom geregeld contact op om te vragen hoe het gaat. Het is wel belangrijk dat je oprechte interesse toont en niet enkel belt om druk uit te oefenen voor een snellere terugkeer. Zorg dus dat je je teamlid geen extra stress bezorgt: laat bijvoorbeeld niet blijken dat het zonder die collega in de soep loopt of dat er een berg werk ligt te wachten.

Group of young business people are working together in modern office. Creative people with laptop, tablet, smart phone, notebook. Successful hipster team in coworking. Freelancers.

2. Pak de problemen aan

Als de oorzaak van de burn-out niet wordt aangepakt, is de kans op een terugval zeer groot. Praat daarom al voor de uiteindelijke re-integratie over hoe je kunt helpen en reik concrete oplossingen aan. Maak daarom van zelfzorg een prioriteit in je bedrijf. Is er bijvoorbeeld veel werkstress door een continue e-mail flow, ook na de werkuren? Leg dan duidelijke limieten op, voor alle collega’s.

Heeft één teamlid een negatieve invloed op de sfeer en ontstaan er zo spanningen? Ga daar tijdig tegenin, want één rotte appel mag het niet verpesten voor de anderen. Ook de aanstelling van een vertrouwenspersoon kan helpen.

3. Leg geen druk op

Re-integreren na een burn-out gaat hoe dan ook gepaard met heel wat stress. Een terugkeer naar de werkvloer vraagt namelijk veel energie. De werknemer moet zelf nog aftasten hoe ver hij of zij al kan gaan, terwijl die persoon jou als werkgever niet wil teleurstellen. Een overvolle planning met strakke deadlines is dan ook geen gepaste verwelkoming.

Geef aan dat de werknemer zelf de grenzen mag afbakenen. Iemand die iets minder taken afhandelt, maar wel kwalitatief werkaflevert, is kostbaarder voor je organisatie dan een overspannen of gedemotiveerd teamlid.

4. Vermijd betutteling

Uiteraard wil je als werkgever voorkomen dat de werknemer meteen weer overprikkeld is, maar behandel hem of haar niet als een liefdadigheidsproject. Iedereen heeft natuurlijk graag het gevoel van betekenis te zijn. Laat de werknemer bij de re-integratie dus niet alleen simpele taakjes uitvoeren, maar toon dat je hem of haar weer ten volle wil laten meedraaien. Betutteling is dus niet goed, oprechte interesse in het welzijn van je medewerkers wél.

Re-integreren na burn-out: zorg voor versterking

Een te hoge werkdruk leidt jaarlijks tot veel burn-outs. Voel je dat een werkkracht (opnieuw) overspannen raakt of dat het werktempo onhoudbaar wordt? Dan loont het de moeite om te investeren in nieuwe mensen. Agilitas helpt je graag bij de zoektocht naar tijdelijke of permanente versterking.