Blog

Korting bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid aangepast

Zo ziet de vrijstelling voor doorstorting van bedrijfsvoorheffing er sinds 1 april uit.

Sinds 1 april gelden nieuwe regels voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Hoewel jouw werknemers geen verschil ondervinden, zal je als werkgever iets meer moeite moeten doen om de (gedeeltelijke) vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid te behouden.

Wat is bedrijfsvoorheffing?

Iedere werknemer betaalt inkomstenbelasting, maar dat gebeurt niet zomaar in één keer. Om te vermijden dat ze plots een groot bedrag moeten betalen, houd jij als werkgever die belastingen in stukjes af van het maandloon en stort ze door naar de fiscus. Dat voorschot op de inkomstenbelasting is de bedrijfsvoorheffing.
Aan het einde van het jaar berekent de belastingdienst het totaal dat aan inkomstenbelasting moet betaald worden. Dat bedrag hangt af van de volgende factoren:

  • De hoogte van het loon van de werknemer.
  • De burgerlijke staat: Gaat het om een alleenstaande of gehuwde persoon? Heeft de echtgenoot een beroepsinkomen of niet?
  • De gezinssamenstelling: Zijn er kinderen of andere personen ten laste?
  • Andere gezinslasten (bijvoorbeeld alleenstaande ouder of mindervalide).

Wanneer blijkt dat het totaalbedrag aan bedrijfsvoorheffing, dat doorheen het jaar werd afgehouden, hoger is dan het uiteindelijke bedrag van de belastingbrief, wordt het verschil terugbetaald. In het geval dat de totale bedrijfsvoorheffing lager ligt, moet er nog een stuk bijbetaald worden.

Wat is BV-korting?

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing – of kortweg BV-korting – is een steunmaatregel voor jou als werkgever. In bepaalde gevallen moet je de afgehouden bedrijfsvoorheffing van jouw werknemers niet (volledig) doorstorten naar de fiscus. 

Voor het nettoloon van de werknemer maakt dat allemaal geen verschil, maar het is wel een voordeel voor jou als werkgever. Dat ‘kortingsbedrag’ mag je als onderneming namelijk zelf houden. Op die manier wil onze overheid onderzoek en ondernemerschap mogelijk maken en de loonkostcompetitiviteit tussen werkgevers ondersteunen.

Er zijn verschillende redenen waarom je als bedrijf een vrijstelling voor de doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan ontvangen. Een daarvan geldt voor bedrijven met nacht- en/of ploegarbeiders.

BV-korting voor nacht- en/of ploegenarbeid
Om in aanmerking te komen voor deze gedeeltelijke vrijstelling, moet het bedrijf aan twee voorwaarden voldoen:

  • De betrokken werknemers werken tenminste één derde van hun arbeidstijd ’s nachts of in ploegen. 
  • De betrokken werknemers ontvangen daarvoor ook een premie.

Als beide voorwaarden vervuld zijn, ontvang je als werkgever een BV-korting van 22,8%. Dat wil zeggen dat de bedrijfsvoorheffing berekend op  het loon van de betrokken werknemers voor maximaal 22,8% niet doorgestort hoeft te worden aan de fiscus.
 

Aanpassing voor ploegen- en nachtarbeid

In het Staatsblad van 31 maart 2022 werd de minitaxshift gepubliceerd waarin onze regering enkele fiscale voordelen inperkt en nieuwe belastingen invoert. Het doel? De koopkracht verhogen en de lasten op arbeid verlagen. Sindsdien gelden er ook nieuwe normen voor de BV-korting voor ploegen- en nachtarbeid.
 

Ploegen- en nachtarbeid

1. Een minimale nacht- en ploegenpremie

De vrijstelling van doorstorting geldt enkel voor de ploegen- en nachtarbeid waar de werknemer daadwerkelijk een premie voor kreeg. Vanaf 1 april 2022 is voor deze premies minimumpercentage vereist. Om het belang van deze regel te onderstrepen moet je als werkgever vanaf 1 april 2024 de minimumpercentages voor deze premies schriftelijk vastleggen (in een cao, het arbeidsreglement of het arbeidscontract van de betrokken werknemer). 

  • In geval van de ploegenpremie moet de bezoldiging per uur met minimaal 2% bedragen. 
  • In geval van de nachtpremie moet de bezoldiging per uur met minimaal 12% bedragen. 

Let op: Wil je die premies liever in vaste bedragen weergeven, dan moet je bewijs leveren dat het bedrag overeenkomt met dat minimumpercentage.

2. Strikte berekening van de één-derde-norm

Om aan de vereiste één derde van de arbeidstijd te komen, mogen ploegen- en nachtarbeid niet meer samengeteld worden. Beide moeten afzonderlijk die drempel bereiken om voor de BV-korting in aanmerking te komen. 

3. Bijkomende administratie (voor alle soorten vrijstellingen)

Vanaf 1 januari 2023 moet je ook steeds een samenvatting maken van elke vrijstelling die ze genieten, met specificaties per werknemer. Op die manier wil de fiscus meer inzicht krijgen in welke vrijstellingen jouw bedrijf ontvangt.

Om het voordeel van de BV-korting te behouden, zal jouw bedrijf dus iets meer moeite moeten doen. Jouw werknemers ondervinden echter geen verschil.