Blog

Maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk in HR-beleid

Rekruteringsproblemen vang je op met een toekomstgericht personeelsbeleid.

Op een schaarse arbeidsmarkt kijken werkzoekenden door een kritische bril naar potentiële werkgevers. Arbeidsmarktspecialist Fons Leroy voorspelt een half miljoen niet-ingevulde jobs tegen 2030. Als bedrijf kan je dit probleem voor zijn door nú in te zetten op een duurzaam en toekomstgericht HR-beleid.

Happy business colleagues at meeting in modern office interior

Het belang van duurzaamheid in HR-beleid

De kandidaat van morgen – en als we eerlijk zijn, ook die van vandaag – kiest voor bedrijven met een maatschappelijke impact. Het zijn niet meer alleen economische overwegingen die een beslissing motiveren.

Als jij je als bedrijf toekomstgericht weet te organiseren rond verschillende domeinen, is het best mogelijk om een aanzienlijke invloed te hebben op de maatschappij, het milieu en de economie. En dus ook om de juiste mensen aan te trekken.

Het goeie nieuws? Er bestaan talrijke kapstokken en toolsom je te helpen bij het uitstippelen van zo’n duurzaam toekomstplan.

Duurzaamheidsdoelstellingen als hulpmiddel

Bedrijven die streven naar een HR-beleid dat kan weerstaan aan de uitdagingen van de komende jaren en decennia, keren zich best naar de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.

Die 17 sustainable development goals vertaal je zelf naar een bedrijfsstrategie die continu leren, duurzaam handelen en gezond leven centraal stelt.

Een ander hulpmiddel is het Finse Huis van Werkgeluk als basis van een stabiel HR-beleid, waarnaar Fons Leroy verwijst in zijn verhelderende webinar.

Het Huis van Werkgeluk als basis van je HR-beleid

Bron: langlevenleren.be

Om je duurzaamheidsstrategie te vertalen naar een HR-beleid, baseer je je op dit Finse model: het Huis van Werkgeluk. Dit fictieve huis bestaat uit 4 verdiepingen die met elkaar verankerd zijn. Wanneer alle etages met elkaar verbonden zijn, ben je als werkgever bestand tegen veranderingen en aantrekkelijk voor geëngageerde medewerkers.

 

 

 

 

 

 

Level 1 | Gezonde medewerkers

De basis van alles is de mentale en fysieke gezondheidvan je medewerkers. Is die niet voldoende? Dan krijg je te maken met uitval en onzekere productiviteit.

De werkbaarheid van jobs ging er de laatste jaren sterk op achteruit, met als gevolg een teveel van onwelzijn op de werkvloer.

“Eén op twee jobs heeft een onwerkbaarheidsaspect.”

Wat zijn onwerkbaarheidsaspecten?

 • te veel stress,
 • kans op burn-out,
 • veel afwezigheden wegens ziekte,
 • te weinig opleidingsmogelijkheden,
 • te weinig zicht op loopbaanontwikkeling,
 • te weinig autonomie,
 • ...

De werkbaarheidsgraad ging vooral achteruit in essentiële sectoren zoals zorg, onderwijs, transport, logistiek en voeding.

Om het tij te doen keren, moet je HR-beleid investeren in de mentale en fysieke gezondheid van je medewerkers. Dit kan door:

 • gezonde voeding te voorzien,
 • aandacht te geven aan ergonomie en beweging,
 • opleidingen te organiseren,
 • loopbaanpaden te ontwikkelen,
 • een horizontale structuur te installeren,
 • het gevoel van eigenaarschap te bevorderen,
 • enzovoort.

Level 2 | Competentiemanagement

Wil je een permanente match tussen je bedrijf en je medewerkers? Dan moet je ook voortdurend nagaan of de competenties en skills van je kandidaat of teamlid nog overeenkomen met de skills die nodig zijn voor de evolutie van je bedrijf.

Een belangrijk onderdeel van competentiemanagement of skills management is herscholing en heroriëntering.

Lees ook over het belang van herscholen in een duurzaam HR-beleid.

Level 3 | Waarden, normen en attitudes

De kandidaat van morgen kiest zijn werkgever niet alleen op basis van het loonpakket en de jobinhoud, maar óók op basis van de normen en waarden die je als bedrijf uitdraagt.

Wil je een duurzame relatie uitbouwen met je medewerkers, dan is het belangrijk dat je daad bij woord voegt. Predik dus geen waarden uit die je intern niet naleeft. Focus op het aanwerven van kandidaten die jouw waarden delen.

Level 4 | Een permanente fit tussen medewerker en bedrijf

Als bedrijf wil je een aantrekkelijke omgeving zijn voor je medewerkers. Op deze verdieping van het Huis van Werkgeluk draait het allemaal om leiderschap.

Als leidinggevende durf je je vandaag best kwetsbaar op te stellen en interesse te tonen in het werkgeluk van je medewerkers. Anderzijds moet je het leiderschap in je medewerkers stimuleren en hun verantwoordelijkheid aanwakkeren zodat zij zelf de nodige skills wíllen ontwikkelen of leren.

Hoe duurzaam rekruteren?

Door vergrijzing en nieuwe ontwikkelingen dreigt er krapte op de arbeidsmarkt. Om die op te vangen moeten we meer mensen (waaronder langdurig zieken, werklozen en niet-werkzoekenden) de arbeidsmarkt op krijgen. Maar hoe?

 • Door het Huis van Werkgeluk als basis van HR-beleid in te stellen en mensen te motiveren met plezier aan de slag te gaan.
 • Door te herscholen, eventueel naar knelpuntberoepen.
 • Door duurzame loopbanen en ontplooiingcentraal te stellen.
 • Door inclusief te rekruteren.
 • Door te focussen op trainingen en duaal leren.
 • Door innovatief te rekruteren op basis van de competenties en ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat, níet op basis van een star functieprofiel..

Lees ook voor welke bedrijven kandidaten willen solliciteren

Graag meer lezen over de toekomst van de arbeidsmarkt? Duik hier in de inzichten van Fons Leroy, specialist in de evoluties op de arbeidsmarkt.

Herbekijk het webinar