Blog

Optimaal thuis werken: tips & tricks

Waar mogelijk wordt er nu thuisgewerkt, en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Wij reiken je enkele tips aan om thuiswerken zo efficiënt mogelijk te maken.

1. Goede afspraken maken goede vrienden

Communiceer duidelijk wat kan en wat niet kan tijdens het thuiswerken. Hoe bereikbaar moet iemand zijn? Worden medewerkers geacht de normale werkuren te volgen of kunnen ze dat meer flexibel invullen? Zijn er tijdstippen waarop iemand zeker aan het werk moet zijn? Werknemers met kinderen werken nu wellicht het meest efficiënt met flexibele uren, zodat ze hun werk zo optimaal mogelijk kunnen combineren met de zorg voor de kinderen. Om verwarring en misverstanden te vermijden, maakt u hier best heldere afspraken over.

2. Hou regelmatig contact met je medewerkers & motiveer

Gebruik de technologie die voorhanden is om in contact te blijven met uw medewerkers om de betrokkenheid hoog te houden. Organiseer virtuele meetings, 1 to 1 gesprekken, conference calls, teamlunches, koffiepauzes via Skype, Whatsapp of Microsoft Teams. Bespreek niet alleen de noodzakeljke businessgerelateerde zaken, maar heb ook oog voor de mens achter de medewerker en bespreek eventuele zorgen waar hij/zij mee zit. Probeer verschillende initiatieven uit om ook de fun er wat in te houden om je medewerkers constant te motiveren.

3. Communiceer duidelijke verwachtingen

Om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit en weet wat er van hem/haar verwacht wordt, is het belangrijk om hier helder over te communiceren. Een opvolgingstool zoals Trello kan zowel u als uw medewerkers helpen om het overzicht te bewaren.

Communiceer ook duidelijk over de situatie. Heeft u Technische Werkloosheid wegens Overmacht (TWO) moeten inroepen? Laat uw medewerkers dan zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn en communiceer tijdig over veranderingen/verlengingen van de situatie. Geef ook duidelijk aan wat ze zelf in orde dienen te brengen om een uitkering te ontvangen.

4. Wees beschikbaar voor vragen

Schep vertrouwen bij uw medewerkers en laat ze weten dat u bereikbaar bent voor vragen. Laat eventueel ook weten wanneer u niet bereikbaar bent. Zo vermijdt u frustraties doordat mensen te lang met bepaalde vragen blijven zitten.