Blog

Consumptiecheques: zo bestel je ze

Beste budgethouder,

De horeca-, culturele, evenementen- en sportsector werd in het bijzonder getroffen door de COVID-19-crisis. De regering biedt ondersteuning aan de hand van consumptiecheques. Deze kunnen vanaf nu besteld worden en kan je als budgethouder aanbieden aan je assistent. Hoe gaat het in z’n werk?

Wat zijn de voorwaarden?

  • de minimale waarde van een consumptiecheque is 10 euro en de totaalwaarde mag niet meer dan 300 euro bedragen. Tot dit maximumbedrag zijn ze vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing en zijn ze aftrekbaar als beroepskost;
  • de cheques mogen geheel, noch gedeeltelijk ingeruild worden voor geld;
  • de consumptiecheque kan niet in de plaats komen van verworven loon, premies of andere voordelen;
  • de cheques moeten worden afgeleverd op naam van de medewerker en het totaalbedrag ervan moet op de individuele rekening worden vermeld.

Wanneer en waar kunnen de consumptiecheques besteed worden?

De uitreiking van de cheques moet gebeuren voor 31 december 2020. De geldigheidsperiode van de cheques bedraagt (maximaal) 12 maanden en loopt af op 7 juni 2021, ongeacht de datum van uitreiking.

De consumptiecheque kan worden gebruikt:

  • in een horecazaak;
  • in een kleinhandelszaak die verplicht langer dan één maand gesloten was en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbiedt (bv. een kleine boekhandel, een schoonheidssalon);
  • bij een erkende of gesubsidieerde culturele vereniging;
  • bij een sportvereniging voor wie een federatie bestaat, op gemeenschaps- of nationaal niveau.

Indien u interesse heeft om een consumptiecheque aan te bieden, neem contact op met uw consulent en bespreek de mogelijkheden.

De vastgestelde coëfficiënt bedraagt 1,69.

Met vriendelijke groeten
Het team van Agilitas Care