Blog

Toekomstige mismatch tussen jobaanbod en skills: herscholing is een must

Herscholing en duurzaamheid als oplossingen voor de schaarste op de arbeidsmarkt

Door een samenloop van vergrijzing , de creatie van nieuwe jobs en functies, en steeds sneller ontwikkelende technologieën, staat er een lange periode van krapte op de arbeidsmarkt voor de deur. Fons Leroy, die de evoluties op de arbeidsmarkt bestudeert, reikt mogelijke oplossingsstrategieën aan.

Evening Shot Of Woman In Kitchen Working Or Studying From Home Using Digital Tablet

Hoe ontstaat de kloof tussen vacatures en werkzoekenden?

Voor elke job die vandaag verdwijnt omwille van de veranderende noden van de arbeidsmarkt, komen er meer dan 3 jobs in de plaats. Tel daar de leemtes bij die de massale uitstroom van gepensioneerden achterlaat, en je zit met een surplus aan openstaande vacatures.

Maar dat is niet het enige probleem: een groot deel van de huidige vaardigheden van personen op de arbeidsmarkt, is binnenkort niet meer relevant. Vooral de ontwikkeling van digitale skills wordt steeds belangrijker.

Fons Leroy voorspelt dat er in 2030 een half miljoen niet-ingevulde jobs zullen zijn, en bijgevolg een groot verlies van welvaart en welzijn, áls de bedrijfswereld er niet in slaagt het tij te doen keren.

Het belang van leren en werken om die kloof te dichten

Om in aanmerking te komen voor die ‘nieuwe’ functies, moeten kandidaten over de juiste (digitale) skills beschikken. Oók de personen die vandaag al aan het werk zijn of een niet-relevante studie volgen. Herscholing, het aanleren van nieuwe vaardigheden door voortdurende training, is de deur naar de oplossing van dit probleem.

Maar om die deur te openen, hebben we een sleutel nodig. En die bestaat uit een noodzakelijke mentaliteitsverandering.

Herscholing binnen je werkomgeving

Op dit moment heerst er in Vlaanderen geen permanente leercultuur. Meer nog, er is zelfs een actieve weerstand tegen opleidingen en levenslang leren. Fons Leroy haalt een enquête aan waarin 82% (!) van de werkende bevraagden aangeeft het nut van opleidingen niet in te zien.

Het is dus één van de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven: personeel geen job, maar een loopbaan aan te bieden, mét de nodige opleidingen.

De noodzakelijke ontwikkeling van digitale vaardigheden

Fons Leroy haalt een waaier aan mogelijke alternatieven aan om de mismatch tussen jobs en beschikbare profielen weg te werken. Sommige mensen moeten zich herscholen omdat bepaalde opleidingen van nu later geen job meer opleveren. De ontwikkeling van nieuwe (digitale) skills wordt steeds belangrijker.

De rode draad tussen die oplossingen? Duurzaamheid. Snelle aanpassingen op korte termijn helpen je nu uit de nood maar brengen niks op aan het einde van de rit.

“Als bedrijf moet je vandaag werken aan je toekomstige personeelsbeleid.”

  • Oplossing 1 | Sensibilisering en motivering

Er zijn een boel potentiële kandidaten die zich niet op de arbeidsmarkt begeven: (langdurig) zieken, werklozen, niet-werkzoekenden, enzovoort. Als maatschappij moeten we op zoek naar een manier om hen te sensibiliseren en te motiveren om tóch weer, met plezier, aan het werk te gaan.

  • Oplossing 2 | Herscholing naar knelpuntberoepen

Herscholing kan ook betekenen dat je jouw personeel helpt om uit te kijken naar nieuwe jobs.

  • Oplossing 3 | Creatie van ontplooiingsmogelijkheden

Duurzaamheid zou centraal moeten zijn in de organisatie van de maatschappij, en in jouw bedrijfsstrategie. Bedrijven die zich toekomstgericht organiseren rond verschillende domeinen van duurzaamheid, oefenen een enorme maatschappelijke en economische impact uit.

Kandidaten kiezen sneller voor organisaties met een maatschappelijke impact, los van de economische meerwaarde.

Binnen die duurzaamheidsstrategie staan ook loopbanen centraal. Werknemers moeten voldoende interne ontplooiingsmogelijkheden krijgen, zodat ze niet ontevreden of ongezond worden.

  • Oplossing 4 | Inclusief rekruteren

Dankzij de huidige technologieën en de technologieën van morgen, is het mogelijk om inclusief te rekruteren.

  • Technologie kan gebruikt worden om jobs te verlichten voor ouder wordende werknemers.
  • Dankzij technologie zijn mensen met een beperking(zoals doven of blinden) perfect inzetbaar.
  • Technologieën vergemakkelijken autonoom en flexibel werken, waardoor thuiswerk gemakkelijker wordt en personeelsleden hun job vlot kunnen combineren met hun thuissituatie.

Agilitas Group gebruikt Actonomy en de Beeple planningstool om flexibel en autonoom werken te vergemakkelijken.

Lees ook: Tips voor optimaal thuiswerken

  • Oplossing 5 | Innovatief rekruteren

Innovatief rekruteren is eigenlijk de verzamelnaam voor al het bovenstaande. Het principe daagt je als bedrijf uit om geen personen aan te werven op basis van een vaststaand functieprofiel, maar wél op basis van de competenties en ontwikkelingsmogelijkheden van je kandidaten.

Met andere woorden: je vertrekt vanuit je kandidaat en ontwerpt op basis daarvan een duurzaam loopbaantraject, in plaats van omgekeerd.

Die focus op longterm commitment, training en duaal lerenis niet in 1-2-3 geïnstalleerd in elke bedrijfscultuur. Maar het is wel een uitdaging die je best aangaat, wil je als bedrijf future proof blijven.

Lees meer over duurzaam werkgeverschap in dit blogartikel over het Huis Van Werkgeluk 

Graag meer lezen over de toekomst van de arbeidsmarkt? Duik hier in de inzichten van Fons Leroy, specialist in de evoluties op de arbeidsmarkt.

Bekijk het webinar