Blog

De veranderende arbeidsmarkt: Federgon brengt raad

Federgon is de federatie van HR-dienstverleners. Zo vertegenwoordigt ze alle bedrijven die actief zijn op het vlak van HR-dienstverlening en arbeidsbemiddeling. Wervingsen selectie-, outplacementen interimbedrijven, alsook opleidingscentra vallen hieronder. Met Paul Verschueren, directeur research en economic affairs bij Federgon, zitten we bij dé bron van informatie om meer te weten te komen over de veranderende arbeidsmarkt en trends.

Arbeidsmarkt verandert razendsnel

Het aantal vacatures is de voorbije jaren sterk de hoogte ingegaan. In 2017 werd in Vlaanderen zelfs een recordaantal van 258.000 vacatures uitgeschreven, het hoogste aantal ooit. Vooral het aantal vacatures waarvoor ervaring is vereist, is sterk toegenomen. In de Vlaamse chemie-en farmasector is het aantal vacatures op een jaar tijd zelfs verdubbeld. De grote uitdaging is voldoende mensen te vinden om die in te vullen.

Ken uw eigen workforce

Geen kennis hebben van de grote structurele trends die zich vandaag voltrekken, ziet Verschueren als de grootste bedreiging voor bedrijven. “Dan spreek ik weer over de vergrijzing, maar eveneens over de kennis van de eigen workforce. Wat hebben wij vandaag in het bedrijf aanwezig en hoe kunnen wij het traject van de werknemer verbeteren? Bedrijven moeten vandaag weten op welke termijn welke mensen het bedrijf zullen verlaten. Ze moeten bezig zijn met de kracht, skills en competenties die hun eigen werknemers reeds in huis hebben. Vaak gaat men extern op zoek naar kandidaten, terwijl iemand met dezelfde competenties in het eigen bedrijf reeds voor het grijpen ligt. Zo kan een bedrijf zijn workforce planning zo goed mogelijk voorbereiden. Doet u dit niet, dan komt u wellicht terecht in een situatie van vertrekkende mensen én heeft u moeite met het aantrekken van nieuwe mensen.” Een voorbeeld daarvan ziet Verschueren in de zorgsector, waar er een verwachte groei is van de tewerkstelling en tezelfdertijd een zeer hoog aandeel van mensen die 55+ zijn. “Een hoog verwachte uittrede in combinatie met een krappe arbeidsmarkt, én weinig beschikbare profielen in de zorg is uiteraard een probleem vandaag. Heel wat bedrijven in de zorg zoeken ondertussen digitale oplossingen: denk maar aan zorgrobots. Ik kan dit enkel toejuichen om zo de krapte van zorgprofielen in de toekomst tegen te gaan.” In de bouwsector kampt men dan weer met een tekort aan technisch geschoold personeel. “Men verwacht dat de werkgelegenheid van deze sector nog gaat toenemen, maar door schaarste aan profielen gaat de sector oplossingen moeten zoeken. Die zullen voor een deel liggen in technologie, maar gaan voor een deel ook liggen op een meer gerichte migratie. Het aantrekken van buitenlandse werkkrachten die het tekort aan skills en competenties op onze arbeidsmarkt kunnen invullen.”

Hire the will, not the skill

Paul Verschueren, Directeur economic research and affairs Federgon

Focus op soft skills

Ook op vlak van de toenemende mismatch op de arbeidsmarkt heeft Verschueren een gouden tip: “Hire the will not the skill. Ga als bedrijf op zoek naar karakters, naar mensen die bepaalde competenties in zich hebben, maar mogelijks nog ontwikkeld moeten worden. Het belang van die soft skills wordt steeds belangrijker.”

Technologisch realisme én optimisme

“Ik geloof dat de technologie en de digitalisering in de toekomst een bijzondere rol gaan spelen in de arbeidsmarkt. Dit zal zich vertalen naar taken die steeds meer geautomatiseerd worden en naar focus op andere competenties die nodig zijn om succesvol te zijn. Naast het technologisch realisme denk ik dat we ook optimistisch mogen zijn. Ik verwacht dat er een behoorlijk wat nieuwe jobs zullen ontstaan die vandaag niet bestaan. En mogelijks zal het aandeel van het aantal nieuwe jobs groter zijn dan het aantal jobs die zouden verdwijnen,” sluit Verschueren af.