Blog

Hoe schrijf je een goed CV als winkelmedewerker?

Een goed CV, ook wel curriculum vitae genoemd, bevat een korte samenvatting die toont wie je bent en wat je capaciteiten zijn. Het is een persoonlijk visitekaartje die bedrijven moet overtuigen van de meerwaarde die jij hen kan bieden. Vaak wordt er ook naar een motivatiebrief gevraagd, deze wordt dan samen met de CV naar de rekruteerder gestuurd. 

Een goed en overzichtelijke CV is cruciaal wanneer je op zoek bent naar een eerste of nieuwe job. De inhoud van je CV wordt door de rekruteerder gescand en zo wordt er gekeken of jouw ervaring en opleiding een goede basis vormt voor de vacature waarvoor je solliciteert. 

Als winkelmedewerker ben je resultaatgericht, commercieel en communicatief sterk. Maar hoe ga je dit overbrengen naar de rekruteerder op je CV? Dit is geen gemakkelijke opdracht, maar met volgende tips ga je alleszins al ver geraken. 

Opbouw CV winkelmedewerker

Bovenaan je CV plaats je je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, met daarop volgend andere persoonlijke informatie zoals nationaliteit, geboortedatum en -plaats. Je noteert geen overbodige titels, want deze maken je CV al snel te druk. Bij functies waarbij een rijbewijs gevraagd wordt vergeet je dit hier zeker niet te vermelden, al is dit als winkelmedewerker meestal niet van toepassing. Indien je een professionele LinkedIn pagina hebt kan het aangewezen zijn om hier een link van toe te voegen. 

Wordt er in de vacature van winkelmedewerker expliciet naar een foto gevraagd? Voeg dan een professionele, recente foto met neutrale achtergrond toe. Als er niet naar gevraagd wordt kan je eigenlijk zelf beslissen of je al dan niet een foto voorziet. Hou er wel rekening mee dat van een winkelmedewerker verwacht wordt dat zij een bepaald voorkomen en zelfvertrouwen hebben. Om deze reden wordt het invoegen van een foto vaak wel aangeraden. 

Winkelmedewerker

Voor winkelmedewerker te worden heb je niet meteen een hoge opleiding nodig. Daarom ga je eerst je ervaringen opsommen. Deze ervaringen kunnen fulltime jobs uit het verleden zijn, maar ook stages, vakantiewerk of studentenjobs. Je vangt aan met de meest recente ervaring, waarvan je de functie beschrijft, dan het bedrijf en de periode van tewerkstelling. Per functie omschrijf je de belangrijkste taken die je daar vervulde. 

Mocht je toch een commerciële opleiding gevolgd hebben, of een andere verkooptraining, dan vermeld je die onder de rubriek ‘opleidingen’. Je geeft aan wat je hoogst behaalde graad is, niet al je studies (lager, middelbaar, hoger onderwijs) moeten hier genoteerd worden. Eerst vermeld je de naam van je studie of opleiding, vervolgens de onderwijsinstelling en tenslotte de datum. Niet afgemaakte studies die wel relevant zijn voor een job in de retail mogen vermeld worden. Verwoord dit dan wel op een positieve manier, schrijf hoeveel jaar je wel voltooid hebt in plaats van dat je het diploma niet behaald hebt. Denk eraan dat de rekruteerder de reden van afhaken wel kan vragen tijdens het sollicitatiegesprek.

Volgende onderdelen kan je schikken naar wens, kijk hiervoor steeds naar de functie waarvoor je solliciteert. Wordt er van je verwacht dat je met bepaalde software werkt, dan zet je het onderdeel computerkennis meer bovenaan. Heb je in voorgaande jobs of opleiding ook al gewerkt met andere specifieke computerprogramma’s of kassasysteem? Dan vermeld je dit duidelijk op je CV en licht je toe hoe goed je ze beheerst. Moet je twee- of meertalig zijn omdat de winkel onder een internationale keten valt? Som dan de verschillende talen op die je beheerst. Het is vaak handig voor de rekruteerder als je een onderscheid maakt tussen begrijpen, spreken en schrijven. 

De twee bovenstaande onderdelen kan je ook mee in de rubriek ‘vaardigheden’ vervatten. Je benadrukt op je CV de vaardigheden die relevant zijn voor de job waarvoor je solliciteert. Zorg ervoor dat deze grotendeels overeenkomen met deze die aangehaald worden in de vacature. Je vaardigheden kan je opdelen in professionele en persoonlijke en onderbouw je best met voorbeelden en feiten. Ben je goed met cijfers of wiskunde? Dan kan dit een blijk van rekenkundig inzicht zijn en dit kan van pas komen in een commerciële functie. Ben je een empathisch persoon en kan je goed luisteren? Probeer dit op je CV aan de hand van een voorbeeld aan te tonen. 

Je kan op je CV een stuk toewijden aan je interesses en hobby’s. Dit geeft je de mogelijkheid om een beetje van je persoonlijkheid te laten zien aan de rekruteerder. Sommige hobby’s kunnen ook relevant zijn voor de job of als voorbeeld gebruikt worden bij je vaardigheden.

Als laatste kan je referenties toevoegen, ook dit kan een deel van je karakter en sterktes aantonen. Breng de persoon die de referentie geschreven heeft wel op de hoogte dat hij/zij op je CV vermeld wordt, aangezien sommige bedrijven deze spontaan contacteren.

Opmaak CV winkelmedewerker 

De lay-out en samenstelling van je CV kan er voor zorgen dat die van jou eruit springt ten opzichte van die van de andere kandidaten. 

De structuur van je CV kies je, zoals hierboven aangehaald, op basis van wat er in de vacature belangrijk bevonden wordt. Leggen ze de nadruk op een specifiek diploma? Zet dan je opleiding meer naar boven. Focussen ze meer op werkervaring? Plaats jouw ervaringen dan meer in de verf. 

Rekruteerders houden van overzichtelijke CV’s, want in slechts enkele seconden of zinnen willen zij weten of jij voldoet aan hun eisen. Door voldoende witruimtes te laten, opsommingstekens te gebruiken en de nodige tussentitels te voorzien kan je je gegevens op een ordelijke manier neerpennen. 

Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze in opsommingen. Gebruik je op de ene regel een hoofdletter, doe dit dan ook bij de volgende. De manier waarop je data noteert moet ook steeds hetzelfde zijn. Schrijf data helemaal in cijfers of net voluit, dat is gelijk, zolang het maar steeds op dezelfde manier gebeurt. Kies daarnaast een gebruikelijk lettertype dat goed leesbaar is en zorg ervoor dat je motivatiebrief in datzelfde lettertype opgemaakt is. 

Er is tevens nog een belangrijke regel waar je je moet aanhouden en dat is dat je CV niet langer mag zijn dan twee pagina’s. Overschrijdt je CV deze lengte? Dan kan je er bijna zeker van zijn dat je de aandacht van de rekruteerder verliest. 

Als je solliciteert voor een creatieve winkel kan je voor een opvallend, kleurrijk design gaan. Voor andere bedrijven probeer je aan de hand van de vacature of bedrijfsinformatie in te schatten hoe je CV eruit moet zien. Ben je niet gezegend met grafisch talent? Geen enkel probleem! Tegenwoordig kan je aan de hand van enkele online tools, zoals Kickresume en Canva, eenvoudig en snel je eigen CV uitwerken. 

Tot slot raden wij je aan je CV te laten nalezen, zo vermijd je spelfouten of onduidelijkheden. Eens je een eerste CV opgesteld hebt kan je die als basis voor je volgende sollicitaties gebruiken. Vergeet hem dan wel niet tijdig te updaten en aan te passen aan de vacature en het bedrijf!

Als winkelmedewerker ben je het gewend om producten te verkopen. Dan moet jezelf verkopen in je CV aan de hand van je ervaringen en opleiding, vaardigheden en kennis toch ook wel lukken, niet?