Blog

Hoe stel je een motivatiebrief op als machine-operator?

De rekruteerder kijkt naar zowel je CV als naar je motivatiebrief. Deze brief legt enerzijds de gegevens op je CV uit en anderzijds toont het aan waarom je solliciteert voor deze functie en bedrijf. Het doel van de motivatiebrief is de interesse van de rekruteerder wekken, zodat jij eruit springt ten opzichte van de andere kandidaten en bijgevolg uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek.

Een rekruteerder beslist, meestal in enkele seconden al of jij al dan niet in aanmerking komt voor een gesprek. Je motivatiebrief moet daarom overzichtelijk, snel te lezen zijn en een positief beeld overbrengen.  

Machine operators
operators

Opbouw motivatiebrief machine-operator 

Je motivatiebrief start bij de aanspreking die zo persoonlijk mogelijk moet zijn. Indien er dus in de vacature een contactpersoon vermeld wordt, ga je deze in je brief ook met naam aanspreken. De aanspreking wordt voorafgegaan door de hoofding waarin je eerst je eigen adres plaats en daaropvolgend de contactgegevens van de geadresseerde. Het onderwerp bevat de titel van de vacature, aangevuld met het referentienummer. 

Je openingszin moet aantrekkelijk, origineel en activerend zijn, het moet de rekruteerder overtuigen de rest van je brief te lezen. In de inleiding die daarop volgt ga je eerst en vooral aantonen waar je de vacature gevonden hebt en waarom het bedrijf en het werken als machine-operator jou aanspreekt. Je haalt contactpunten met het bedrijf aan en toont aan de hand van je opleiding en ervaring aan dat jij toegevoegde waarde kan bieden voor het bedrijf. 

In je motivatiebrief stel je jezelf kort voor aan de hand van de zaken die je vermeld hebt op je CV. Je toont aan wat je geleerd hebt uit je opleidingen en ervaring en welke vaardigheden of capaciteiten je deze hebben bijgedragen. Je leest de vacature nog eens goed en gaat na wat er door de werkgever gevraagd wordt van de sollicitanten. Zorg dat de kerneigenschappen die aangehaald worden, ook voorkomen in jouw motivatiebrief. 

Daarnaast ga je aan de hand van overeenkomstige eigenschappen, kernwaarden of vaardigheden aantonen dat jij dé geschikte persoon bent voor de vacante positie. Je motiveert waarom jij zou aangenomen moeten worden. Het gaat hier om wat voor persoon jij bent en waarom jij past binnen het bedrijf en de rol als machine-operator.

Als machine-operator wordt er van je verwacht dat je nauwkeurig, zelfstandig, maar ook in team  kan werken. Is dit voor jou vanzelfsprekend? Toon dit aan met voorbeelden en motiveer waarom je daar zelf veel aandacht aan besteed. In je motivatiebrief bewijs je waarom jij een plaats in het bedrijf verdient.

Over de afsluiting van je motivatiebrief denk je best ook even goed na. Deze is minstens even belangrijk als de inhoud, want het is nog een laatste kans om de lezer ervan te overtuigen je uit te nodigen op een sollicitatiegesprek. Geef hier duidelijk aan dat je graag langskomt voor een persoonlijke kennismaking. 

Opmaak motivatiebrief machine-operator

In je motivatiebrief vermijd je passieve zin waarbij het onderwerp de handeling ondergaat. Je kiest eerder voor een vlotte, actieve schrijfstijl met korte en duidelijke zinnen. Daarnaast gebruik je geen al te moeilijke woorden en schrijf je woorden voluit, afkortingen laat je achterwege. Deze vlotte schrijfstijl gaat ervoor zorgen dat je motivatiebrief gemakkelijker te lezen is en dat is belangrijk.

Een fout van velen die het niet gewoon zijn om een motivatiebrief te schrijven is het overnemen van zinnen die ze op het internet vinden. Online naar voorbeelden zoeken doen we allemaal, toch? Tuurlijk, maar gebruik deze dan enkel ter inspiratie. De rekruteerder heeft deze hoogstwaarschijnlijk zelf al zien passeren, waardoor dit geen goede indruk nalaat. 

Ook op je motivatiebrief staat een maximumlengte, deze is best niet langer dan een pagina. Hoe langer je brief, hoe meer kans er is dat je de aandacht van de lezer verliest. Wordt in de vacature uitdrukkelijk een maximum lengte aangegeven, houd je hier dan ook aan. 

Elke motivatiebrief die je schrijft moet uniek en op de vacature gericht geschreven zijn. Kopieer daarom niet zomaar je brief, maar pas deze steeds aan aan de vraag van de rekruteerder. Zorg er bovendien voor dat de lay-out van je motivatiebrief overeenkomt met deze van je CV.