Blog

Hoe stel je een motivatiebrief op als magazijnier?

Naast de CV wordt er vaak gevraagd ook een motivatiebrief op te stellen. In deze brief leg je de aspecten en gegevens die je in je CV genoteerd hebt gedetailleerd uit en vermeld je waarom je geïnteresseerd bent in de vacante positie. Met je motivatiebrief wil je de interesse van rekruteerders wekken en je onderscheiden van andere kandidaten om vervolgens uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. De motivatiebrief lijkt enigszins op de sollicitatiebrief, maar gaat meer focussen op waarom je voor de job als magazijnier wil solliciteren. 

In de motivatiebrief verkoop je als het ware jezelf, je schrijft deze op een zelfverzekerde, maar niet arrogante manier. 

Opbouw motivatiebrief magazijnier

Je opent je motivatiebrief met de aanspreking. De aanspreking moet zo persoonlijk mogelijk zijn, uiteraard kan dit enkel wanneer er in de vacature, of elders een contactpersoon vermeld wordt. Is dit het geval? Dan spreek je die rechtstreeks aan met zijn of haar naam. 

Boven de aanspreking vermeld je standaard eerst je eigen adres, gevolgd door de contactgegevens van de geadresseerde. Het onderwerp bestaat uit de omschrijving van de vacature, aangevuld met het referentienummer. 

Je eigenlijke brief start met een aantrekkelijke, frisse openingszin die de rekruteerder moet overtuigen je hele brief te lezen. Daarna volgt een korte inleiding waarin je uitlegt waarom de vacature, het bedrijf en een job als magazijnier je aanspreekt. Hierbij zoek je naar gemeenschappelijke punten tussen jou en het bedrijf. Aan de hand van je vaardigheden, competenties en ervaring ga jij nadien aantonen dat je dé geschikte kandidaat voor de job bent. 

Aangezien er bij het evalueren van sollicitaties als magazijnier meer gekeken wordt naar ervaring dan opleidingen, ga je hierop inspelen. Aan de hand van eerdere fulltime jobs of vakantiewerk maak je duidelijk dat je ervaring hebt in magazijnwerk of de werkzaamheden die daarbij aan de pas komen. Je kan hierbij strikt magazijnwerk aanhalen, maar ook andere logistieke functies. 

Nadien motiveer je waarom ze jou moeten aannemen als nieuwste werkkracht. Het draait hier om wie jij bent als persoon, over welke eigenschappen jij beschikt en welke rol jij als magazijnier kan spelen in het betreffende bedrijf. Als magazijnmedewerker wordt er van je verwacht dat je ordelijk en gestructureerd bent. Deze eigenschappen heb je ook nodig bij het correct stapelen van producten. Aan de hand van voorbeelden kan je in je motivatiebrief duidelijk maken dat je hier zelf veel aandacht aan besteedt, ook in je privéleven. 

Het juist afsluiten van je motivatiebrief is minstens even belangrijk als de inhoud ervan. Het geeft je nog een laatste kans de lezer te overtuigen je uit te nodigen op een gesprek. Laat in je slot duidelijk merken dat je graag langskomt voor een persoonlijke kennismaking. 

Mazijniers

Opmaak motivatiebrief magazijnier

De schrijfstijl die je in je motivatiebrief hanteert is actief, wat wil zeggen dat je korte en duidelijke zinnen gebruikt. Verder vermijd je moeilijke woorden, afkortingen en je weidt niet verder uit dan nodig is. 

Voorbeelden van motivatiebrieven online opzoeken, we doen het allemaal toch? Uiteraard, maar hoe aanlokkend het ook is, je neemt niet zomaar voorbeelden over van het internet. De lezer van je brief heeft deze waarschijnlijk al meerdere malen zien passeren en het getuigt van weinig inzet. Werk dus zelf een motivatiebrief uit. Het zal inderdaad wat tijd in beslag nemen, maar eens je die eerste geschreven hebt, heb je een mooie leidraad voor verdere sollicitaties. 

Je motivatiebrief moet daarnaast steeds specifiek op de vacante positie gericht zijn, zodat de structuur en de inhoud overeenstemt met wat er in de vacature gevraagd wordt. Tot slot ga je ervoor zorgen dat de opmaak van je motivatiebrief en je CV mooi op elkaar afgestemd is. 

Zo, nu heb je de basis om een goede, succesvolle motivatiebrief te schrijven, nu nog wachten op dat positieve antwoord en die uitnodiging tot het sollicitatiegesprek.