Blog

Hoe stel je een motivatiebrief op als productiemedewerker?

Een motivatiebrief wordt vaak samen met de CV naar de rekruteerder of werkgever gestuurd. Het doel van de motivatiebrief is de interesse van rekruteerders en werkgevers wekken, je onderscheiden van de andere kandidaten en uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. De motivatiebrief is een variant van de sollicitatiebrief die soms gevraagd wordt en gaat inspelen op zowel je vaardigheden, als je reden om te solliciteren.

Werkgevers en rekruteerders hebben vaak weinig tijd, waardoor ze de brieven soms niet geheel lezen, maar eerder scannen. Daarom is het van belang dat je een overzichtelijke structuur hanteert. De lezer moet in slechts enkele seconden weten waarom zij voor jou moeten kiezen.

Opbouw motivatiebrief productiemedewerker

Laten we starten bij het begin, en dat is de aanspreking. Wordt er in de vacature een contactpersoon vermeld? Spreek die dan rechtstreeks aan met zijn naam. De aanspreking moet zo persoonlijk mogelijk zijn en wordt voorafgegaan door de hoofding. Hier plaats je altijd eerst je eigen adres, gevolgd door de contactgegevens van de geadresseerde. In het onderwerp vermeld je de vacature, aangevuld met het referentienummer. 

Je eigenlijke brief start je met een originele en leuke openingszin. Het doel van deze zin is de rekruteerder ervan te overtuigen je hele motivatiebrief te lezen. Deze wordt gevolgd door een inleiding waarin je gaat uitleggen waarom de vacature, het bedrijf en een job als productiearbeider je aanspreekt. Je zoekt nadien contactpunten met het bedrijf en toont met je vaardigheden, competenties en ervaring aan dat jij dé geschikte kandidaat voor de job bent. 

Motivatiebrief maken

Aangezien er voor jobs binnen de productie meer gekeken wordt naar ervaring dan opleidingen, ga je hierop inspelen. Aan de hand van eerdere jobs ga je duidelijk maken dat je ervaring hebt in het instellen, monitoren en bedienen van machines. Lopendeband werk, magazijnwerk en sorteerfuncties uit het verleden som je op en aan de hand van voorbeelden toon je aan wat je kan en kent. 

Nadien motiveer je waarom jij zou aangenomen moeten worden. Het gaat hier meer om wie jij bent en waarom jij past binnen het bedrijf en de rol als productiemedewerker. Als productiearbeider wordt er van je verwacht dat je gestructureerd en georganiseerd kan werken. Toon dit aan en motiveer waarom je daar zelf veel aandacht aan besteed. Laat zien dat je een proactieve houding hebt, dat je graag initiatief neemt en dat je toch wel een pietje-precies bent als het op je werk aankomt. In je motivatiebrief demonstreer je waarom jij een plaats in het bedrijf verdient.

De afsluiting van je motivatiebrief is minstens even belangrijk als de inhoud. Het is nog een laatste kans om de lezer ervan te overtuigen je uit te nodigen op een sollicitatiegesprek. Licht daarom duidelijk toe dat je graag langskomt voor een persoonlijke kennismaking. 

Opmaak motivatiebrief productiemedewerker

In je motivatiebrief gebruik je een actieve schrijfstijl. Je hanteert korte, duidelijke zinnen en vermijd moeilijke woorden en afkortingen. Zorg er vooral ook voor dat je geen voorbeelden van het internet zomaar overneemt, de rekruteerder heeft deze waarschijnlijk al meerdere malen zien passeren. Net zoals bij de CV betekent less soms more, je brief mag daarom niet meer dan een pagina bevatten. Schrijf geen te lange brief in de hoop zo professioneler over te komen. Hoe langer je brief is, hoe meer kans dat je de aandacht van de lezer verliest. Wordt in de vacature een maximum lengte aangegeven, houd je hier dan aan. 

Je motivatiebrief moet steeds uniek zijn, pas ze daarom aan naargelang het soort functie en bedrijf waarvoor je solliciteert. Zorg er ook voor dat de opmaak van je motivatiebrief overeenstemt met die van je CV.