Blog

Jobstudent en kinderbijslag, hoe zit dat nu juist?

Ben je 16+? Dan denk je er misschien over na om te werken als jobstudent. Misschien heb je zelfs al een studentenjob gehad. Slim, want zo verdien je wat extra geld en doe je tegelijkertijd werkervaring op. Wat je misschien nog niet wist, is dat sommige vormen van studentenwerk effect hebben op het recht op kinderbijslag. Dat heeft onder andere te maken met waar je woont (Vlaanderen, Brussel of Wallonië), hoeveel uren je werkt en welk soort contract je hebt.

Vind een studentenjob

Je woont in Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2019 wordt in Vlaanderen het groeipakket (= de kinderbijslag) aangeboden aan kinderen tot 18 jaar. De kinderbijslag kan nadien nog doorlopen als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Wanneer blijft het recht op kinderbijslag dan gelden?

 • Je werkt als jobstudent maximaal 475 uur per jaar.
 • Je werkt maximaal 80 uur per maand met een gewoon contract en je betaalt normale RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Wanneer verlies je het recht op kinderbijslag?

 • Je betaalt sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je werkt meer dan 80u per maand met een gewoon arbeidscontract. In de maand waarin je met zo’n contract meer dan 80u werkt, krijg je voor die maand geen kinderbijslag. Het Vlaams gewest gaat ieder kwartaal na hoeveel uur je als student met een gewoon contract werkte. Is deze som per kwartaal meer dan 240 uur? Dan werd er in minstens 1 maand meer dan 80u gewerkt. Voor deze maand valt de kinderbijslag dan ook weg. Tegenbewijs is wel toegelaten. Deze regeling geldt ook voor de zomervakantie.

Vanaf het moment dat je stopt met studeren heb je nog maximaal 12 maanden recht op het groeipakket. Deze termijn start op het einde van de zomervakantie vanaf wanneer je het statuut van leerling, student of stagiair niet meer hebt.

Je woont in Brussel

Als je in Brussel woont, verandert er in 2019 nog niets voor jou. De regeling rond kinderbijslag verandert hier pas in 2020.

Momenteel blijft het recht op kinderbijslag behouden als je 18+ bent indien:

 • Je student secundair of hoger onderwijs bent en je
  • In het eerste, tweede en vierde kwartaal maximum 240u werkt. Enkel de dagen waarop je werkt, tellen mee. Feestdagen waarop je betaald wordt maar niet werkt, tellen dus niet mee.
  • In de zomervakantie een onbeperkt aantal uren werkt als je verder studeert na de vakantie.
 • In de laatste zomervakantie 240 uren werkt. In september mag je maximaal €551,89 verdienen als je ingeschreven bent als werkzoekende.
 • Je deeltijds onderwijs volgt of een leercontract, alternerende overeenkomst of stagecontract hebt. Je inkomen mag hierbij niet hoger zijn dan €551,89 per maand.
 • Je een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefent én als je hiervoor geen sociale bijdrage als zelfstandige betaalt.
 • Je zelfstandige in hoofdberoep bent en je kan bewijzen dat je inkomen onder de grens van €551,89 per maand ligt.

Je woont in Wallonië

In Wallonië gebeurt de hervorming van het kinderbijslagsysteem in 2 stappen. Hier gelden de volgende regels:

 • Tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt, heb je sowieso recht op kinderbijslag. Dit zonder beperking van het aantal uren dat je werkte of van je inkomen.
 • Vanaf 1 september van het jaar waarin je 18 wordt, gelden er enkele voorwaarden om nog steeds recht te hebben op kinderbijslag. Je behoudt dit recht in de volgende situaties:
  • Je bent student secundair of hoger onderwijs
   • In het eerste, tweede en vierde kwartaal werk je maximum 240 uren per kwartaal.
   • In de zomervakantie mag je onbeperkt een aantal uren werken als je na de vakantie opnieuw begint met studeren.
   • Tijdens je laatste zomervakantie als student mag je maximaal 240 uren werken. In september mag je maximaal €551.89 verdienen als ingeschreven werkzoekende.
   • Enkel de dagen waarop je effectief werkte tellen mee. Feestdagen waar je wel voor bent betaald, horen hier bijvoorbeeld niet bij.
  • Je doet stage
   • Deze stage duurt minstens 17 lesuren per week. De uren waarbij je verplicht stage doet worden gelijkgesteld met lesuren.
   • Je voert een zelfstandige activiteit in bijberoep uit en betaalt geen sociale bijdrage als zelfstandige.
   • Je bent zelfstandige in hoofdberoep en je kan bewijzen dat je inkomen minder dan €551,89 bruto per maand is.

Heb je na deze blog toch nog vragen rond het groeipakket en of je nu al dan niet recht hebt op kinderbijslag? Neem in dat geval zeker contact op met het Agilitas kantoor bij jou in de buurt.