Blog

Hoe maak je een goede CV als magazijnier?

Je CV, oftewel curriculum vitae, is een beknopte opsomming van wie jij bent, wat je capaciteiten zijn en welke opleidingen en ervaringen je doorlopen hebt. Samen met de CV wordt er vaak naar een motivatiebrief gevraagd, ook hier kunnen we je bij helpen.

Wanneer je op zoek bent naar een eerste of nieuwe job is een recente CV belangrijk. De rekruteerder gaat de inhoud ervan eerder scannen dan grondig lezen, zorg er daarom voor dat je CV overzichtelijk en duidelijk is. Dit is niet altijd even gemakkelijk, maar wij geven je alvast een duwtje in de goede richting met onderstaande tips. 

Opbouw CV magazijnier

Je CV is dus een samenvatting van wie je bent, wat je kan en wat je in het verleden al hebt gedaan. Maar wat moet er nu juist allemaal vermeld worden en hoe structureer je al deze gegevens in twee pagina’s? Langer dan dit maximum mag je CV zeker niet zijn, want dan verlies je de aandacht van de lezer. 

Je kan de structuur van je CV eigenlijk zelf kiezen, maar je kan deze best opstellen in functie van de vacature waarvoor je solliciteert. De belangrijkste zaken ga je meer naar boven of in de spotlight plaatsen. Minder relevante zaken plaats je onderaan, of laat je gewoon weg. 

Helemaal bovenaan, als eerste kolom, ga je je persoonlijke gegevens noteren. Je vermeldt eerst je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en daaronder andere persoonlijke informatie zoals nationaliteit, geboortedatum en -plaats. Benamingen zoals ‘naam’, ‘e-mailadres’,... maken je CV onnodig druk, dus die noteer je niet. 

Magazijnier

In de vacatures voor magazijniers wordt er meestal niet expliciet naar een foto gevraagd. Wordt dit wel gevraagd? Dan voeg je er natuurlijk eentje toe, bij voorkeur een recente met sobere achtergrond. In andere gevallen beslis je zelf of je dit al dan niet wilt doen en of je dit een meerwaarde vindt. 

De tweede reeks gegevens bevat je ervaringen, omdat de keuze vaak op basis hiervan gemaakt wordt. De rekruteerder wil weten of je al eerder in een magazijn, of iets soortgelijks, gewerkt hebt. Je toont aan welke functie je had, waar en wanneer je er werkte en welke taken je daar moest uitvoeren. Deze informatie som je, op omgekeerd chronologische wijze, op. Dit wil zeggen dat je je meest recente job bovenaan plaatst. Heb je nog niet zoveel werkervaring als magazijnier? Toon dan aan de hand van andere ervaringen aan dat je toch een toegevoegde waarde kan betekenen voor het bedrijf. Dit kan voortkomen uit stages, studentenjobs of vrijwilligerswerk, zolang het maar relevant is voor de vacature die openstaat. 

Pas na je ervaringen komen je opleidingen te staan, hieronder kan je ook de certificaten en cursussen vermelden die belangrijk zijn als magazijnmedewerker. Met een certificaat ben je breder inzetbaar op de werkvloer, vermeld daarom alle relevante attesten in je CV. Vaak wordt er van je verwacht dat je een heftruck- of reachtruckattest bezit. Deze vermeld je ongetwijfeld ook. Verder noteer je niet al je studies (naam, onderwijsinstelling en periode), enkel de meest relevante of recente.

Een derde opsomming bestaat uit je vaardigheden, je kan deze onderverdelen in persoonlijke en professionele. Wordt er in de vacature naar kennis van vreemde talen gevraagd, vermeld dan duidelijk welke talen je beheerst en op welk niveau. Moet je als magazijnier in het betreffende bedrijf met bepaalde computerprogramma’s of software overweg kunnen? Maak dan duidelijk dat je hier ervaring mee hebt. 

Beoefen je hobby’s die om de een of andere reden bijdragen tot het beter functioneren als magazijnmedewerker? Link deze hobby’s dan aan de hand van voorbeelden aan de positieve eigenschappen die in de vacature aangehaald worden. Werk je bijvoorbeeld in je vrije tijd aan technische apparatuur, dan kan je dit koppelen aan je technische inzicht en je interesse in de werking van machines. Ook vrijetijdsbestedingen die fysieke kracht aantonen kan je vermelden, aangezien magazijniers over een goede en sterke fysieke gezondheid moeten beschikken. 

Verder kan je nog een aanbeveling toevoegen, dit is niet verplicht, maar kan wel de doorslag geven. De persoon die de referentie heeft opgesteld breng je wel op de hoogte, want hij of zij kan gecontacteerd worden door het bedrijf waar je solliciteert. 

Opmaak CV magazijnier 

Zoals vermeld overschrijdt je CV de regel van twee pagina’s niet. Dit kan het wel moeilijker maken om al je gegevens toch ordelijk te noteren. Denk daarom goed na over de structuur van je CV, het belangrijkste moet het meest in het oog springen. Dit kan aan de hand van kleuren, plaatsing en algemene lay-out. Als magazijnier ga je, zoals hierboven aangehaald, er dus voor kiezen je ervaring te laten opvallen. 

Je houdt je CV overzichtelijk door voldoende witruimte te voorzien en opsommingstekens, met steeds dezelfde notatie, in te voegen waar nodig. Om gegevens te ordenen maak je gebruik van duidelijke en concrete tussentitels. Je CV stel je op in een standaard lettertype dat goed leesbaar is en je zorgt dat de data in je CV steeds op dezelfde wijze genoteerd is. 

Een CV voor magazijnmedewerker houd je best simpel, overzichtelijk en duidelijk. Als je hier geen professional in bent, kan je gerust enkele online tools, zoals Kickresume en Canva, hiervoor gebruiken. 

Je CV en motivatiebrief laat je nalezen voor je deze naar de rekruteerder stuurt. Een CV met fouten zal niet lang op de stapel van positief antwoord liggen. Eens je tevreden bent van je CV en motivatiebrief kan je deze als leidraad gebruiken voor latere sollicitaties, zorg er wel voor dat deze actueel blijven.