Agilitas Care

Veelgestelde vragen

Voor budgethouders & persoonlijk assistenten

Veelgestelde vragen:

Wie is de werkgever als een budgethouder via uitzendarbeid een assistent aanneemt?

Agilitas Care is de juridische werkgever van de assistent, de budgethouder is de feitelijke werkgever.
Wanneer een budgethouder via Agilitas Care een assistent aanwerft, bepaalt de budgethouder welke taken de assistent uitvoert, wanneer die werkt en hoeveel loon die krijgt. De assistent heeft echter een arbeidsovereenkomst als uitzendkracht met Agilitas Care: wij stellen de arbeidscontracten op, zorgen voor de uitbetaling van de prestaties en factureren aan de budgethouder.

Wie is aansprakelijk als er iets gebeurt met een persoonlijk assistent?

De vraag naar aansprakelijkheid voor toegebrachte schade is verschillend naargelang de assistent als uitzendkracht of als dienstenchequewerknemer tewerkgesteld is. 

 

Agilitas Care: werken met uitzendcontracten

Indien de assistent een uitzendkracht is, valt deze in principe onder het gezag en toezicht van de budgethouder (de ‘gebruiker’). De budgethouder is dus zelf aansprakelijk voor de schade die wordt toegebracht door de uitzendkracht. Het gaat hierbij zowel om schade aan derden als schade aan de budgethouder zelf. 
 
Wij raden budgethouders aan om een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten via hun verzekeraar en hierin een ‘clausule uitzendarbeid’ te voorzien. Zo is ben je verzekerd voor schade die veroorzaakt wordt door de uitzendkracht.

 

Opgelet, ook in volgende gevallen kan Agilitas Care niet aansprakelijk gesteld worden:

 

 • verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd
 • leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan

 

Agilitas Home: werken met dienstencheques 

Indien de schade wordt berokkend door een dienstenchequewerknemer, dan kan deze schade op Agilitas Home verhaald worden. Agilitas Home heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die werd toegebracht door de dienstenchequewerknemers. De vrijstelling van €250 wordt ten laste gelegd van de budgethouder.

Komt Agilitas Care tussen voor bijkomende onkosten van de assistent?

Kosten die buiten het contract vallen dat een budgethouder afsloot met Agilitas Care, neem hij ook zelf op zich. Agilitas Care voorziet hierin evenmin een bemiddeling. Bijkomende kosten kunnen bijvoorbeeld zijn:

 

 • telefoonkosten voor privédoeleinden
 • maaltijden
 • geoorloofde aankopen

Mogen jobstudenten als assistent werken?

Jobstudenten kunnen ingezet worden als persoonlijk assistent. Tot 18 jaar moeten ze hiervoor de goedkeuring van hun ouders krijgen. Jobstudenten die naaste familie zijn (broer, zus, dochter, zoon) mogen 15 jaar zijn indien de tewerkstelling via uitzendarbeid verloopt, of moeten 18 jaar indien dit via een sociaal secretariaat verloopt. De eerste 2 jaren van het secundair moeten wel reeds afgewerkt zijn. 

Mag een assistent mee op reis met zijn budgethouder?

Een assistent kan voor een budgethouder werken als ze samen op reis zijn (met overnachting) in het buitenland. We maken daar een detachering voor aan, zodat de assistent voor dat werk betaald kan worden en verzekerd is tegen arbeidsongevallen.

 

Let op! We kunnen niet naar alle landen detacheren. Contacteer ons zeker ruim op voorhand om je goed te informeren voor je reis!

Wat is het BTW-nummer van Agilitas Care?

Agilitas Care behoort tot Agilitas Group, met als BTW-nummer BE0478.971.449

Kan ik mijn assistent ook met dienstencheques betalen?

Vanuit Agilitas Care stimuleren we een optimale spreiding van je assistentiebudget door een combinatie van dienstencheques en gewone uitzendarbeid. We kijken hiervoor eerst en vooral naar het takenpakket van je gewenste assistent:

 

Doet de assistent enkel taken die je kan betalen met dienstencheques? 
Opteer hiervoor, want dit kost maar €9 per uur. Dienstencheques zijn niet fiscaal aftrekbaar als ze met het PAB of PVB betaald worden.

 

Doet de assistent ook andere taken? 
Kijk dan of er een combinatie van dienstencheques en uitzendarbeid gemaakt kan worden. Dit is enkel mogelijk als deze taken duidelijk van elkaar gescheiden zijn en voor beide minimum in blokken van 3 uur wordt gewerkt. Bijvoorbeeld 3 uur dienstencheques in de voormiddag en 4 uur gewone uitzendarbeid in de namiddag.

 

Kan er geen combinatie gemaakt worden? Kies dan altijd voor gewone uitzendarbeid.

Welke taken mag een persoonlijk assistent met dienstencheques uitvoeren?

 • Schoonmaken van de woning
 • Wassen en strijken
 • Kleine naaiwerken
 • Bereiden van maaltijden
 • Boodschappen doen
 • Hulp bij verplaatsingen met of zonder aangepaste wagen

Hoeveel dienstencheques mag ik als budgethouder jaarlijks aanvragen?

In Vlaanderen kan een budgethouder tot 2.000 dienstencheques per jaar aanvragen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn dat er 1.000.

Mogen familieleden ook werken met dienstencheques?

Nee, familie mag niet via dienstencheques werken voor een budgethouder.


Onder familie worden bloed- of aanverwanten tot en met de 2de graad begrepen.

© 2023 Agilitas Care - Member of Agilitas Group

Aan de slag als persoonlijk assistent

Cookiebeleid Algemene voorwaarden Erkenningsnummers Care