Assessments

Van snel, digitaal assessment tot uitgebreid development center

Een assessment dient in de eerste plaats om te bepalen welke sollicitant het meest geschikt is voor je openstaande vacature. Daarnaast worden assessments ook ingezet om het ontwikkelingspotentieel van je medewerkers in kaart te brengen. 

Digitaal assessment

Wens je een objectieve aanbeveling als basis voor je selectie-interview? Wil je snel van een longlist naar een geoptimaliseerde shortlist van kandidaten?  

 

eQualFit van Ascento is een unieke online assessment tool die bestaat uit een persoonlijkheidstest, een motivatietest en een redeneertest. 

Eén van onze experten interpreteert de testresultaten van de kandidaat en schrijft binnen de 48 uur een vlot leesbaar rapport met een objectieve conclusie en aanbevelingen: 

  •    Is de kandidaat competent voor de job? 
  •    Hoe gemotiveerd is de kandidaat voor de job? 
  •    Past de kandidaat in de job en jouw organisatie? 

 

Zo krijg je de juiste inzichten om het 1ste selectie-interview snel en objectief te laten verlopen. 

Assessment center

Een digitaal assessment is een goede manier om je een eerste idee te geven over een bepaalde kandidaat. 

Wil je echter een doorgedreven beeld van hoe iemand fit bij jouw vacature en in jouw bedrijf? Dan is een live assessment de (vervolg)oplossing bij uitstek.  

 

Het live assessment QualFit van Ascento meet op basis van vooraf afgebakende competentiedomeinen waar jouw kandidaat staat. Je screent jouw kandidaat op inhoudelijke expertise, zonder daarbij verder in te gaan op soft skills. Je ontvangt een handig rapport met een onderbouwd advies over de verdere samenwerking. 

Development Center

Wil je een zicht krijgen op het ontwikkelpotentieel van je huidige medewerkers of van je kandidaat? Wil je functie-overstijgend te werk gaan? 

 

Met het development center QualFit+ van Ascento kies je voor een bredere kijk op de aanwezige, maar ook de minder meetbare competenties van jouw (toekomstige) medewerkers.

Op basis van een testbatterij met simulatie-oefeningen brengen we jobgerelateerde en karaktergebonden comptenties in kaart, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van de door jou aangewezen perso(o)n(en). Jouw medewerkers worden ook actief betrokken in de nabespreking. 

© 2023 Agilitas - Member of Agilitas Group
Algemene voorwaarden Cookiebeleid Erkenningsnummers Homepage