1. Homepage
  2. Blog
  3. wat-zijn-loonbarema-s-lees-hier-alles-wat-je-moet-weten

Wat zijn loonbarema’s? Lees hier alles wat je moet weten

Hoeveel verdien je en hoeveel salarisverhoging kun je nog krijgen? Om je wedde zo transparant mogelijk te bepalen, bestaan er loonbarema’s. Dat zijn de minimale loonvoorwaarden die gelden in een sector. Je persoonlijke vergoeding hangt af van je functie en ervaring. Zo krijg je een beeld van wat je kunt verdienen, nu en in de toekomst. Lees hier alles wat je moet weten over loonbarema’s.

1. Loonbarema’s zijn minimumlonen per sector

Loonbarema’s leggen een minimumsalaris én je maximumloon vast. Het bedrag stijgt namelijk naarmate je groeit in je carrière: de loonschaal is gekoppeld aan ervaring en anciënniteit. De barema’s worden per sector afgesproken tussen werkgevers en vakbonden, en zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten of cao’s. Het kan dus dat jij als accountmanager in de evenementensector minder verdient dan een accountmanager in de uitzendsector met dezelfde expertise en anciënniteit.

2. Aparte barema’s voor overheden

In de overheidssector zijn andere barema’s of weddeschalen van kracht dan in de privésector. De federale en Vlaamse overheid hebben bijvoorbeeld elk een eigen salarissimulator waarmee ambtenaren tot op de komma kunnen berekenen hoeveel ze netto en bruto (gaan) verdienen.

3. Zekerheid en motivator voor werknemer en werkgever

Loonbarema’s bieden je zekerheid over wat je gaat verdienen. Je weet wanneer je opslag krijgt en hoeveel: de salarisverhoging wordt automatisch toegekend en hangt dus niet af van je prestaties of successen. Er is dus transparantie en dat blijkt een goeie motivator voor veel werknemers.

Ook de werkgever kan er zich beter door indekken. De parameters voor opslag of loonverschillen zijn objectief bepaald, waardoor er minder discussie mogelijk is. En het bedrijf kan de (toekomstige) loonlasten goed inschatten. Daarnaast zijn barema’s een goeie troef om competente medewerkers lang aan boord te houden.

4. Bedrijven kunnen eigen loonbarema’s hanteren

De barema’s die gelden in jouw sector zijnminimumlonen. Je werkgever mag hiervan afwijken en een eigen salarisschaal hanteren, maar die moet dan uiteraard hoger zijn dan de vastgelegde minima. De aangepaste weddeschaal wordt opgenomen in de cao en is vanaf dan definitief. De barema’s mogen dus niet om de haverklap wijzigen.

5. Ruimte voor extra bonussen

Naast de opgelegde minimumverloning en -opslag, kunnen werkgevers hun medewerkers nog altijd belonen met een extra bonus of winstpremie. Er is namelijk nog ruimte voor variabele verloning, afhankelijk van specifieke doelstellingen (individueel of collectief).

6. Te vinden bij FOD Werkgelegenheid en Arbeid

Om jouw loonbarema te raadplegen, kun je terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: werk.belgie.be. Je moet er je functieclassificatie en het nummer van je paritair comité ingeven. Dat laatste is het overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers dat de collectieve arbeidsovereenkomst vastlegt.

De info die je nodig hebt om de barema’s voor jouw functie te raadplegen, staat vermeld op je loonfiche. Of vraag ernaar bij je personeelsdienst.

Zet je job of personeel in beweging

Kijk je uit naar een job met interessantere voorwaarden? Agilitas begeleidt je naar de juiste job en de beste werkgever voor jou. Bekijk onze vacatures.

Ben je op zoek naar nieuwe mensen voor je bedrijf? Dan kunnen de loonbarema’s en eventuele bonussen een extra troef zijn. Wij vinden voor jou het talent dat je zoekt.

© 2023 Agilitas - Member of Agilitas Group
Algemene voorwaarden Cookiebeleid Erkenningsnummers Homepage